Hva slags helse deres ansatte har, henger tett sammen med hva slags risikoer og eksponeringer man blir utsatt for jobb. 

Vi ser på sammenhengen mellom arbeid og helse på deres arbeidsplass, og foreslår og igangsetter tiltak som fremmer god helse og forebygge arbeidsrelaterte sykdommer og skader.

  • Helsefremmende arbeidsmiljø 
  • God økonomisk effekt gjennom redusert sykefravær eller økt produktivitet
  • Varige resultater gjennom økt kompetanse 

Få et uforpliktende tilbud

Les mer om våre andre tilbud innen bedriftshelsetjenester her

Helsekontroll Kjetil__OYN5815_A

Hvordan jobber Hjemmelegene med arbeidshelse?

Målet til Hjemmelegene er å bidra til å forebygge arbeidsrelaterte sykdommer og skader, samt fremme god helse på deres arbeidsplass. I vår grunntjeneste tilbyr vi årsplan og initiell kartlegging av virksomhetens behov, som gir et godt utgangspunkt for å vurdere hvilke tjenester dere har behov for. 

Felles for alle tjenestene våre er at vi kommer til dere – så slipper deres ansatte å bruke tid på å reise. 

Eksempler på hva våre rådgivere og leger bistår med: 

  • Heslekontroller 
  • Eksponeringskartlegging
  • Legebistand på kontor 
  • Stressmestring 
  • Sertifisering 
  • Lovpålagt helseattester som f.eks. offshore-attest og kranfører-attest
  • Vaksiner
Helsekontroll Kristoffer__OYN5792_A