Redusere sykefraværet eller holde det på et lavt nivå?

Høyt sykefravær på arbeidsplassen medfører ikke bare store kostnader, men har også negative konsekvenser på arbeidsmiljøet og enkeltpersoner. Vi hjelper deg med å redusere sykefraværet eller holde det på et lavt nivå – både gjennom systematisk arbeid og oppfølging av enkeltindivider.

  • Bedre arbeidsmiljøet
  • Bedre økonomi
  • Sikre god helse hos ansatte

Få et uforpliktende tilbud

Les mer om våre andre tilbud innen bedriftshelsetjenester her

Hjemmelegene-26

Hvordan jobber Hjemmelegene systematisk med sykefravær?

Vi kjenner til, og forstår godt, årsakssammenhengen mellom fravær og forhold på arbeidsplassen. Vi bistår med sykefraværsreduserende tiltak på organisasjons-, avdelings-, gruppe- og individnivå, og jobber både med elementer som fremmer nærvær og reduserer fravær på jobb. Dette gjøres gjennom kartlegging, samtaler, opplæring av ledelse og ansatte, endrede rutiner og tett oppfølging. Tilnærmingen tillpasses den enkelte bedrift.  

Eksempler på hva våre rådgivere bistår med: 

  • Kartlegging av fravær- og nærværsfaktorer 
  • Forbedre og endre rutiner 
  • Dialogmøter og samtaler med leder og ansatt
  • Samarbeid med NAV og andre instanser
  • Individoppfølging 
  • Lederveiledning 
  • Kurs og opplæring av ledere og ansatte 
Møte ved bord__OYN5239_A