Arbeid med helse, miljø og sikkerhet krever gode rutiner og internkontroll, og kravene er ekstra strenge for bedrifter i risikoutsatte bransjer. Vi hjelper dere med å forstå hvilket HMS-ansvar dere har, etablere og vedlikeholde gode rutiner for HMS og internkontroll, og tilfredsstille lovverket. 

Ved å jobbe smart og forebyggende, og identifisere arbeidsrelaterte risikoer, kan man få ned sykefravær og øke medarbeidertilfredshet- og engasjement.

  • Bedre og tryggere arbeidsmiljø
  • Økt kompetanse og bedre økonomi
  • Tilfredsstill alle lovkrav

Få et uforpliktende tilbud

Les mer om våre andre tilbud innen bedriftshelsetjenester her

Møte ved bord__OYN5269_A

Hvordan jobber Hjemmelegene systematisk med HMS?

Vi har kompetansen, erfaringene og rutinen til å gjøre HMS-arbeidet verdifullt og effektivt. Vi er opptatt av å bli godt kjent med deres virksomhet, for å sørge for at vi gir de beste rådene og bistanden. Gjennom dette bidrar vi til økt kompetanse på alle nivåer i organisasjonen.

Eksempler på hva våre rådgivere bistår med: 

  • Vernerunder 
  • Risikovurderinger
  • Anbefale og bistand til gjennomføre forbedringstiltak 
  • Deltakelse i arbeidsmiljøutvalg (AMU) 
  • HMS-system 
  • Veiledning og ledelse
  • Kurs og opplæring av ledere og ansatte
Møte ved bord__OYN5239_A