Tre typer tester

Hjemmelegene tilbyr tre typer tester:

  • Vanlig PCR-test  med svartid 2-3 virkedager
  • Hurtigtest med svar på timen
  • Antistofftest som sjekker om man har gjennomgått smitte