Flokken min

Mennesker har behov for å ta vare på flokken sin. Vi gjør det for å få gjensidig trygghet og omsorg. I familier går dette videre i generasjoner. Foreldre tar vare på sine barn, som er de sårbare i flokken. Når barn blir voksne, og voksne blir gamle har situasjonen snudd. Da er det kanskje de eldre som behøver flokkens hjelp. Det er ganske fint.

Lege hjem til mor og to barn, som ser på lesebrettet sitt
Farmor, farmor, jeg har spist is!

Mennesker, som dyr, lever i flokk

Fisker gjør det, landdyr gjør det og mennesker gjør det. Vi lever i flokk. Utrolig mange dyrearter i verden lever i fellesskap med utvalgte individer av egen art. Hos dyr har forskning på flokkmentalitet vist at man lever i flokk av egoistiske grunner. Dyrene lever i flokk for å beskytte seg selv og sikre egen overlevelse. Det spiller ikke så stor rolle hvordan det går med de andre i flokken, bare man overlever selv.

En flokk beskrives i biologien som en samling av individer. Mennesker lever i samlinger med andre individer hele tiden. Til forskjell fra dyrene så pendler vi ofte mellom ulike samlinger, altså ulike flokker. Vi har for eksempel en kollegaflokk, en venneflokk og en familieflokk. Felles for disse er at man deler levesett, interesser eller DNA. Kanskje deler man alt sammen.

Men hvorfor lever mennesker i flokk?

Mennesker kan overleve godt uten en flokk nå til dags. Vi behøver ikke å bruke dagen på å finne beste mulig posisjon i en folkemengde for å unngå å bli spist av en større art. Jeg tror at for oss er det å leve med en samling individer på ulike måter motivert av noe annet enn et egoistisk forsøk på overlevelse. For menneskearten handler det mer om å leve, enn å overleve.

Det finnes nok av kloke hoder som har beskrevet menneskers nødvendige behov for sosialt fellesskap. Sosialt fellesskap kan vi få på mange måter, men de aller viktigste sosiale relasjonene finner vi ofte i dem vi bygger over tid. De relasjonene vi legger ned mye tid og omsorg i. Ofte er dette med individer i venneflokken og familieflokken. Vi ønsker å ta vare på hverandre og glede hverandre. Vi ønsker å leve sammen med spesielt utvalgte individer, og at disse skal ha det bra. Faller noen utenfor henter man dem inn igjen, brytes noen ned må de bygges opp og flokken slår ring om dem. Blir noen sjuke stepper flokken inn for å hjelpe.