Hvorfor legevakten ikke kommer hjem til deg

Det å kunne få besøk av en lege hjem er ofte vanskelig å få til i den offentlige delen av helsetjenesten. Små barn, vond kropp, lang reisevei, eller rett og slett tidsklemme kan ofte gjøre det vanskelig å komme seg til fastlegen eller krevende å sitte og vente på legevakten. Vi i Hjemmelegene prøver å gjøre noe med dette sånn at det skal bli litt enklere og mer behagelig å få den hjelpen man trenger.

Legevakt på vei på hjemmebesøk
Hjemmelegene drar hjem til deg og har med alt nødvendig utstyr i legebaggen.

«Kjørelege» vs «sykebesøk»

Denne sommeren har jeg jobbet i den offentlige helsetjenesten, på en legevakt. Noe jeg lærte, som kanskje ikke så mange vet, er at det finnes både noe som kalles «kjørelege» og «sykebesøk». Deretter lærte jeg fort at «kjørelege» er et begrenset gode og at «sykebesøk» hjemme hos pasienter skjer nærmest unntaksvis. Kjørelegen drar ut med ambulansen på akutte oppdrag, og hvis de har tid drar de hjem til eldre mennesker som har vanskelig for å flytte på seg. Aller helst vil sykepleierne at kjørelegen sitter inne på kontoret slik at køen på venterommet blir kortest mulig.

Legevaktsystemet og patienten

Legevaktene er organisert på ulike måter. Likevel er systemet generelt bygget slik at pasienten må komme seg dit hjelpen er, både på legevakt, hos fastlege og på sykehus. Hvis pasienten ikke kan komme seg til hjelpen på egenhånd har man mulighet til å hjelpe dem med en taxi eller i akutte tilfeller sende en ambulanse.

Gjennom skoleslutt, fellesferie og snart skolestart har jeg møtt mange pasienter, og snakket med mange av dem på telefonen. Ofte er det foreldre som ringer angående sine barn. Barna har falt fra lekestativ, sklidd på glatte svaberg eller fått planke i hodet. De har en fiskekrok i hodebunnen, hatt feber i flere dager eller blitt smittet med øyebetennelse. Fiskekroken er riktig nok enklest å fjerne på legevakten der man har avknipertang, vernebriller og godt lys, men i veldig mange andre tilfeller er hjemmet faktisk et veldig fint sted for barn (og voksne) å treffe legen.

Ofte vanskelig å komme seg til legen

Det er svært mange situasjoner som gjør at det er problematisk å komme seg til der legen er. Eksempelvis foreldre som er alene hjemme med flere barn hvorav ett er sykt og noen er friske. Da er det ikke en drømmesituasjon å pakke sammen bleier, leker, dyner og smokk for å spenne fast ungene i baksetet. Ett barn gråter på grunn av ørebetennelse, og to andre har fryktelig mye energi. Heldigvis kommer man frem til myke stoler, full buffet og ingen køer hos legen. Neida, jeg skal ikke dra den så langt, men det ser unektelig kjipt ut å vente med tvillinger eller søskenpar på et venterom som bare inneholder en brusautomat og mange andre fremmede pasienter som heller ikke har det godt. Noen ganger fremstår det rett og slett som et overlegent alternativ å kunne bestille en lege hjem slik at man kan gjennomføre et legebesøk hjemme isteden.

Så kan jo også foreldrene blir syke fra tid til annen, og det er ikke alltid at man er to i den situasjonen. Selv om man er én frisk forelder som kan passe barna, så er fortsatt den som har halsbetennelse og feber alene om å komme seg til fastlegen eller legevakten. Å bestille time hos fastlegen fører gjerne til ventetid og obligatorisk Se&hør-lesing på venterommet. Som helsesekretær eller sykepleier måtte det vært nydelig å kunne gi beskjeden: «Ja, da kommer det en erfaren og dyktig lege hjem til din stue kl 20. Passer det?». Jeg mistenker at det er mange småbarnsfedre- og mødre med 39 varmegrader i panna som hadde blitt lettet da.

Jeg har sett utallige barnefamilier som strever med å få tiden til å strekke til og kabalen til å gå opp. Det koster både energi, ferietid, arbeidstid og annen tid å måtte dra til legen. Syke voksne er ikke alltid like tålmodige foreldre. Og syke barn er ofte utrøstelige og slitne. Som alle andre syns nok de også at det er bedre å vente hjemme under dyna, enn på en venteromsstol uansett hvor god mammas armkrok er. Saken er veldig klar – det å kunne bestille lege hjem til seg selv er et gode i samfunnet. Når Hjemmeleger ikke kjører rundt med legebagen for å undersøke pasienter hjemme, jobber de i det norske helsevesenet. Mange jobber som fastleger, på legevakt eller i andre spesialiteter. Det sikrer at alle Hjemmelegene jobber sammen med andre leger i hverdagen, holder seg oppdatert på ny forskning og vedlikeholder sine kunnskaper og ferdigheter. Så vi vet at du får god hjelp.

Det skal sies at legevakt er et godt og nødvendig tilbud til dem som behøver livsnødvendig helsehjelp. Men det er ikke alltid like greit for dem som har vanskeligheter for å komme seg dit, eller ikke er en prioritert pasient fordi tilstanden ikke er livsfarlig eller svært alvorlig. Så er det sånn at det er mange tilstander som ikke er livstruende eller alvorlige, men som likevel behøver en legesjekk. Så da er det litt kult da, at «Hjemmelegene» driver med det som ellers bare skjer når tiden strekker til, eller ved helt spesielle anledninger, i andre deler av helsetjenesten.