Hvor sikker er Covid hurtigtester?

Når det offentlig kjøpte inn Corona hurtigtester i oktober 2020 var det mange som lurte på hvor sikker en slik Covid hurtigtest var. Prøvene gir et svar på bare 15 minutter, men hvor sikker er hurtigtester?

lege hjemmelegene nicolai skarsgård
Lege og daglig leder i Hjemmelegene, Nicolai Skarsgård

Kort svar for travle folk

De nye Covid hurtigtestene har svært høy sensitivitet og spesifisitet, og man antar at de er sammenlignbare med en vanlig test, en såkalt PCR-test som analyseres på laboratorium. Testene er CE-merket og WHO godkjent allerede, og nå prøves de ut av Hjemmelegene, som er blant de første ute i landet. Inntil det er avklart akkurat hvor gode testene er, så bruker Hjemmelegene kun de nye testene sammen med en vanlig PCR- test. Du kan bestille coronatest hjemme eller på jobben, som da er en kombinasjon av PCR og hurtigtest. Og ja, det er akkurat like viktig å teste deg i dag, som da COVID-19 startet.

Fordelene med en Covid hurtigtest

Covid hurtigtester har en stor fordel i og med at svaret kommer så mye raskere. Det er også nyttig at testen ikke krever et laboratorium, det gjør at logistikken blir enklere, og prøven blir billigere å utføre. Det betyr også litt, prisen altså. Bare i Oslo tas det ca. 15.000 prøver hver eneste uke. De nye corona hurtigtestene koster under en femtilapp, mens en PCR-test koster flere hundrelapper å få analysert. Transporten til laboratoriet kommer på toppen.

Bakgrunn: Hvorfor all snakk om testing og ulike tester?

Det ble tidlig klart at rask testing og smittesporing utgjør en hjørnesten i bekjempelsen av COVID-19. Rask og korrekt smittesporing utgjør forskjellen mellom at vi har kontroll på utviklingen, og ukontrollert spredning, der langt flere vil kunne bli innlagt eller i verste fall miste livet. Norge har lykkes godt med smittesporing. Det beror på fantastisk innsats på tvers av offentlige og private aktører for å utføre testing, spore opp nærkontakter og stoppe smitten. Og selvsagt hver og en av oss som vasker henda, holder avstand, og sørger for å teste oss når det trengs. Slik unngår vi å smitte nestemann.

Men den smittesporingen hadde ikke vært mulig uten gode testverktøy. Dagens test er en såkalt PCR-test. Man tar som kjent et q-tips opp i nesa, vrir litt rundt, og sender prøven til en lab. 1-2 dager senere har vi et prøvesvar. Vi kan si om det var virus i prøven som ble tatt. Prøvene vi tar i dag har relativt høy kvalitet. De er gode til å si om en person har korona eller ikke. Men det er utfordrende at prøvesvaret tar 1-2 dager før det er klart. Det er verdifull tid for smitteteamene og ikke minst en veldig kjedelig venteperiode for pasienten. Inn kommer de nye Covid hurtigtestene.

Før vi går videre. Det var mye snakk om hurtigtester i våres også. Det var såkalte antistofftester. De kan være nyttige til å påvise gjennomgått sykdom, men må ikke forveksles med prøvene som tas for å påvise pågående sykdom. De nye Covid hurtigtestene er laget for å påvise pågående sykdom.

Hvor sikker er en hurtigtest?

Prøvene som vi bruker i Hjemmelegene har en oppgitt sensitivitet på 91.4% og spesifisitet på 99.8%. Litt mer folkelig sagt betyr det at av 100 kjent COVID-positive, så vil disse fange 91 pasienter, og av 100 som vi vet ikke har COVID-19, så vil den fastslå dette for alle sammen (99,8% av 100 personer). Vi vet at testen ikke er fullt like sensitiv som en lab-prøve. Men den store fordelen med et raskt prøvesvar og 1-2 døgn spart i smittesporing må selvsagt veies opp mot dette.

En positiv hurtigtest kan være veldig nyttig ved at man får svar 1-2 dager før, og pasient og smittevernsteam kan starte sporingen mye raskere. Hvis du har fått en positiv hurtigtest, så kan du raskere varsle de rundt deg, om at de også må teste seg. Slik kan vi stoppe smitten raskere.

Vanlig PCR-test samtidig med en Covid hurtigtest

Vi kjører ikke bare på. For å sikre at de nye Covid hurtigtestene er like sikre og brukes riktig, tar vi faktisk en PCR og hurtigtest sammen. Da kan vi utnytte fordelene med et raskt prøvesvar, men samtidig sikre at vi får det mest mulig pålitelige prøvesvaret. Slik må vi jobbe i helsevesenet. Vi tar i bruk lovende nye verktøy med omhu. Vi er avhengig av å ta nye prøver raskt i bruk, men vel så avhengig av å sikre at den gode jobben vi har gjort hittil for testing og smittesporing kan fortsette. Det er helt avgjørende for hvordan COVID-19 utvikler seg videre i Norge.

Vi er ikke de eneste som tenker slik heller. De nye corona hurtigtestene er under utprøving innen det offentlige også. På Aker legevakt tar de også hurtigtest sammen med vanlig PCR, for å samle data og sammenligne svar. Når tallene er klare forventes at Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet kommer med retningslinjer og indikasjoner for når hurtigtestene eventuelt kan brukes alene. Men inntil de svarene kommer, så bruker vi både pose og sekk.

Ønsker du oppdateringer?

Legg igjen din e-post, så vil vi sende deg informasjon relatert til covid, influensa og andre virus.

Korona testing – Hjemmelegenes rolle

Siden pandemien kom til Norge, har Hjemmelegene tatt en stor rolle for å hjelpe med å håndtere og bekjempe COVID-19. Mange har brukt oss for helt andre ting enn COVID-19. Et hjemmebesøk gir en fullverdig legekonsultasjon, uten å risikere smitte for deg og dine ved å besøke et legekontor. Vi startet også raskt opp med covid testing. Faktisk var vi blant de første til å starte med testing for pågående sykdom – PCR- og for gjennomgått sykdom, med antistofftester. Nå er vi først igjen, med de nye covid hurtigtestene.

Vi har testet mange tusen allerede. Vi tester privatpersoner fra 0-100 år, og bedrifter som trenger å sikre at de kan holde driften i gang uten å smitte ansatte, eller kunder. Vi samarbeider også nært med det offentlige. Hjemmelegene tester på oppdrag for Oslo kommune, og hjelper med det store og små innbyggere i hele byen som trenger en test. Året 2020 ble litt annerledes enn vi hadde trodd, men vi er i alle fall glade for at vi kan bidra og ta vår del av dugnaden.

Ta en «vanlig» test, en Covid hurtigtest eller begge deler

Våre leger kan teste for pågående og gjennomgått infeksjon, hjemme hos deg. Vi kan ta «vanlig»  test, en hurtigtest, eller begge deler. Hvis du «bare» har behov for å snakke med lege eller kanskje en ny resept, kan du trygt og enkelt opprette en chat her. Eller bestille en lege hjem til deg.

Kilder: FHI.no, WHO, nyhetssaker i NRK, TV2, produktspesifisering Abbott

Nicolai Skarsgård (e-post)