Standard test (PCR)

Tester for pågående infeksjon, og tas med en slags q-tip i nese og munn. Testen brukes for å finne ut om man har en pågående coronainfeksjon, og analyseres på laboratorium.

Prøvesvaret  får man som regel på 1-2 virkedager i Oslo (se under for detaljer), og 2-4 virkedager ellers i landet. Testingen utføres i tråd med anbefalingene fra Folkehelseinstituttet (FHI). Fast pris er kr 1290,-.

Merk at våre leger må legge til et gebyr på kr 500 når pasienten ikke har norsk fødselsnummer/D-nummer.

NB: Vi har dessverre ikke mulighet til å tilby COVID-19 tester i forbindelse med utenlandsreise.

Hvor lang tid tar det å få svar på PCR-prøven i Oslo?

Vi vet at hver time teller, og frakter prøvene direkte til laboratoriet for hurtigst mulig svar. Svartiden er avhengig av når prøven blir tatt:

  • Kl 07-13 man-tors: Svar klart som regel dagen etter. Ved stor trafikk kan det ta ytterligere en dag.
  • Kl 14-24 man-tors: Svar klart tidligst kvelden dagen etter, men tar ofte ytterligere en dag.
  • Fredag: Svar klart som regel på lørdag. Ved stor trafikk kan det drøye til mandag.
  • Lør-søn: Svar kan forventes innen tirsdag kveld.

NB: I andre områder enn Oslo må det forventes 2-4 virkedager (man-lør) før svar er klart.

Hvor finner du prøvesvaret?

Prøvesvarene blir tilgjengelig raskest på furstpasient.no, og deretter på helsenorge.no. Foreldre til barn under 13 år kan se svarene på furstpasient.no, og denne samme grensen på helsenorge.no er 16 år. Alle med BankID kan logge inn og se sine svar. I de tilfeller svaret ikke er tilgjengelig på disse nettsidene, vil legen ringe eller sende SMS.

Antistofftest (IgG/IgM)

Hurtigtest som sjekker om du har antistoffer i blodet, og tas med et prikk i fingeren, av lege. Svaret får man på 5 minutter. Testen kan tas tidligst 14 dager etter symptomdebut, og kan vise om man har gjennomgått infeksjon allerede. Vi bruker Acro Biotech sin hurtigtest, som nylig ble utpekt som en de mest pålitelige.

Slik fungerer det

1. Bestill en time

Søk på ditt postnummer og velg en passende time. Fyll ut bestillingen, og beskriv kort hva du ønsker hjelp med.

2. Legen ringer deg

Når din bestilling er mottatt vil legen ringe deg. Her finner dere ut hvilken test som er passende for deg.

3. Testen tas hjemme

Vår lege tar prøven hjemme hos deg. Legen vil hjelpe deg med prøvesvar og veien videre.

Det finnes to typer tester, fordi de brukes til ulike ting. Den ene tester for pågående infeksjon, og tas med en slags q-tip i nese og munn. Vi kan teste alle personer med symptomer, hjemme. Testingen utføres i tråd med anbefalingene fra Folkehelseinstituttet (FHI). Dette er testene man snakker om når folk blir testet på sykehus og legevakt fordi de har symptomer på pågående infeksjon med COVID-19.

Den andre testen, er en hurtigtest for antistoffer (IgG og IgM) og tas med et prikk i fingeren. Den kan tas tidligst 14 dager etter symptomdebut, og kan vise om man har gjennomgått infeksjon allerede. Vi bruker Acro Biotech sin hurtigtest i tråd med FHIs anbefaling.

Utgangsprisen for én pasient er kr 1290,- med mulighet for en ytterligere pasient til kr 900,-. I unntakstilfeller kan våre leger måtte legge til et ekstra gebyr på kr 500 dersom pasienten mangler norsk fødselsnummer/D-nummer, eller på annen måte ikke tilfredstiller kravene for refusjon fra Helfo for test av COVID-19. Dersom dere er flere pasienter i samme husstand kan dere bestille flere tider etter hverandre. Prisene blir da:
  • 2 pasienter i samme husstand - 2190kr (velg dobbeltime / to pasienter ved bestilling)
  • 3 pasienter i samme husstand - 3480kr (bestill to tider etter hverandre, og velg dobbeltime / to pasienter ved bestilling av den ene)
  • 4 pasienter i samme husstand - 4380kr (bestill to tider etter hverandre, og velg dobbeltime / to pasienter ved hver bestilling)
Dersom du har symptomer på infeksjon, kan du bestille et hjemmebesøk med Hjemmelegene. Våre leger har fullt smittevernsutstyr, og vil kunne hjelpe deg med undersøkelse og eventuell test for corona-virus. Det er viktig at du angir om du kan ha COVID-19 ved bestilling. Vi henviser til FHIs veiledning til befolkningen for mer info om symptomer. Les mer her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis_du_mistenker_at_du_er_syk_med_covid-19/?term=&h=1
For å kunne hindre videre smitte i befolkningen og sørge for god behandling der det er nødvendig, er det ønskelig å få testet så mange som mulig av de med mistenkt covid-19. FHI har laget en prioritert liste over hvem som bør testes. Les mer her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/testkriterier/
Ved en hurtigtest, vil du få svaret på 5-10 minutter, fra legen som tar prøven. Dersom du har fått tatt en neseprøve, vil det ta 1-2 dager før du får svar. Du kan også selv sjekke etter prøvesvar på furstpasient.no.

Testing hos bedrift

Vi hjelper dere med corona test for ansatte på kontoret, og kan også reise hjem til de som har hjemmekontor.

Blir man immun mot corona og hvorfor er testing så viktig?

«Test, test, test!», sa WHO midt i mars. I april fulgte de opp med «ingen bevis for immunitet mot COVID-19». Bør jeg teste meg, og blir man immun hvis man har hatt corona allerede? Les legens svar.