hjemmelegen på kontoret
hjemmelegen på kontoret

Corona og gjenåpning av kontor

Gjenåpning av kontor etter corona kan være utfordrende, da usikkerheten og informasjonsmengden er både stor og i stadig endring.

Hjemmelegene har erfarne leger og sykepleiere som har bekjempet pandemien siden start, og kan hjelpe din bedrift med en trygg og effektiv retur til normalen.

Kom i gang – ta kontakt

Hva kan vi hjelpe dere med?

Vi kan hjelpe dere med:

  • Rådgivning rundt og bistand til ansattes psykiske og fysiske helse
  • Bistand til utforming og rådgivning rundt risikovurderinger, smittevernplaner, rutiner og -tiltak
  • Opplæring og rådgivning rundt korrekt bruk av smittevernutstyr
  • Rådgivning om reisevirksomhet
  • Covid-19-testing og dokumentasjon på test

Vårt personell kan bistå på ulike måter:

  • Medisinsk ekspertrådgivning for HR og ledelse
  • Befaring av arbeidsplass og smittevern
  • Revidering av dokumentasjon og utsendelser
  • Foredragsvirksomhet for ansatte

Vi kan også hjelpe dere med testing, helsekontroller, influensavaksiner med mer. Se vår bedriftsside for mer informasjon.