Beskytt deg selv og de du er glad i

I vår klinikk kan du få satt influensavaksine med hjelp av vårt dyktige helsepersonell. Ny pris 150 kr, alt inkludert.

Hvorfor ta vaksinen? 

 • Opp mot 30% av befolkningen blir syke
 • Normalt er man syk i 7-10 dager
 • 1,6 millioner nordmenn bør vaksineres (FHI)

Vaksinen tilbys på klinikken i Brobekkveien 52. 

Hjemmelegene_klinikk2

Hjelp der du er

Hvis du ikke bor i nærheten av vår klinikk kan du bestille et hjemmebesøk. Vi tilbyr også influensavaksinering på arbeidsplassen.

Ofte stilte spørsmål

Klinikken er bemannet av flinke sykepleiere som kan hjelpe med mye. Les mer her. Trenger du mer avansert legehjelp, kan du bestille et hjemmebesøk på hjemmelegene.no.

Mellom 5-30 % av befolkningen får influensa hvert år, og andelen er høyere blant barn og voksne som bor med barn. Ved sykdom blir man sengeliggende typisk i 7-10 dager. Effekten av influensavaksinen varierer fra år til år, men ligger i gjennomsnitt på cirka 60%. Det vil si at omtrent 6 av 10 av de som vaksineres er beskyttet mot influensasykdom. De ulike influensavirusene er alltid i endring, og derfor anbefales det at man fornyer vaksinen hvert år. Effekten avhenger av egenskaper ved viruset, vaksinen og de som vaksineres. Noen får influensa til tross for vaksine. For disse ser det likevel ut til at vaksinen kan redusere risikoen for alvorlige sykdomsforløp.
Personer i risikogruppene bør ta vaksine mot influensa hvert år. Dette er nødvendig fordi influensavirus endrer seg hele tiden og vaksinen tilpasses disse endringene hvert år. Det tar 10-14 dager fra vaksinen settes til du kan forvente effekt. Effekten av vaksinen avtar over tid. For å få best mulig beskyttelse bør man vaksinere fra oktober til desember, men man har nytte av vaksinering så lenge det er influensa i omløp.
Folkehelseinstituttet har noen særskilte risikogrupper som spesielt oppfordres til å ta vaksinen:
 • Barn og voksne med:
  • diabetes (både type 1 og 2)
  • astma eller annen kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (BMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide i 2.og 3.trimester, samt gravide i 1.trimester med annen tilleggsrisiko
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter