Informasjon om vaksinen

I vår klinikk kan du raskt og enkelt få foreskrevet og satt vaksine mot vannkopper. Vannkopper er en barnesykdom med feber og kløende utslett. Sykdommen er normalt ukomplisert hos friske barn, men ungdommer og voksne kan få et kraftigere sykdomsforløp med tilleggsinfeksjoner i lunger eller hjerne. Vannkopper kan gi alvorlig sykdom hos spedbarn eller immunsvekkede.

 • Fast pris på klinikk 850 kr pr dose
 • Tilbys på klinikken i Brobekkveien 52

Etter vaksinen er det viktig at man ikke bruker acetylsalisylsyreholdige medisiner de neste 6 ukene (f.eks. Albyl-E og Aspirin). Dette kan gi økt blødningstendens.

Hjemmelegene_klinikk3

Ofte stilte spørsmål

Klinikken er bemannet av flinke sykepleiere som kan hjelpe med mye. Les mer her. Trenger du mer avansert legehjelp, kan du bestille et hjemmebesøk på hjemmelegene.no.

 • Personer med alvorlig underliggende sykdom som medfører risiko for alvorlig vannkoppsykdom. Dette inkluderer personer som skal starte immundempende behandling eller har behandlingspause, og personer som skal gjennomgå organtransplantasjon. Vaksinen bør gis i god tid før immundempende behandling og/eller transplantasjonen.
 • Nærkontakter til personer som har risiko for alvorlig sykdom av vannkopper, som ikke selv er immune (ikke vaksinert eller har ikke gjennomgått sykdom). Med nærkontakter menes f. eks. foreldre, søsken og helsepersonell til utsatt person. Vaksinasjon av nærkontakter er særlig viktig hvis vaksinen av ulike grunner ikke kan gis pasienten selv.
 • Hivpositive personer uten immunsvikt som ikke har gjennomgått vannkoppesykdom.
 • Friske, ikke-immune tenåringer og voksne, spesielt kvinner som planlegger å bli gravide.
 • Ikke-immune personer som har vært utsatt for vannkoppesmitte (posteksponeringsprofylakse). Vaksinen bør da gis innen 3-5 dager etter smitteeksponering. 
Personer med:
 • Medfødt eller ervervet immunsvikttilstand (unntatt akutt lymfatisk leukemi i stabil remisjon og hivpositive personer uten immunsvikt).
 • Massiv immunsuppressiv behandling eller behandling med høye steroiddoser
 • Neomycinallergi (antibiotika)
 • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38 °C
 • Hos Hjemmelegene vaksinerer vi ikke barn under 1 år eller 15 kg. 
Vaksinen skal ikke gis gravide eller ammende. 
Vaksinen settes som sprøyte i en muskel i overarmen. Det er nødvendig med to doser, med 6 ukers intervall.
 • Lokalreaksjoner som ømhet på stikkstedet (vanligvis lette).
 • Lette influensasymptomer etter 5-12 dager,
 • Reaksjon i form av en lett vankoppeliknende sykdom, med debut fra få dager til flere uker etter vaksinasjon.
 • I likhet med sykdommen gir vaksinen en vedvarende infeksjon som kan føre til herpes zoster (helvetesild) senere i livet, men risikoen ser ut til å være lavere enn etter vannkoppesykdom.
Etter vaksinen er det viktig at man ikke bruker acetylsalisylsyreholdige medisiner de neste 6 ukene (f.eks. Albyl-E og Aspirin). Dette kan gi økt blødningstendens.
Du kan bestille time via denne nettsiden. Da velger du produkt og et tidspunkt som passer for deg. Eller så kan du benytte deg av drop-in. Betalingen gjennomføres med kort på klinikken.
Ved ankomst på klinikken må du fylle ut et samtykkeskjema for å avdekke eventuelle årsaker til at du ikke bør ta vaksinen. Deretter vil en av våre sykepleiere gi deg vaksinen. Vi har alltid vaksiner på lager. Etter vaksinering anbefaler vi at du venter 20 minutter i klinikken, i tilfelle du skulle få en allergisk reaksjon. Vi har kompetanse og medisiner til å håndtere eventuelle reaksjoner. For barn under 16 år kreves det samtykke av to foresatte på samtykkeerklæringen. Vi godkjenner samtykke av den andre foresatte over telefon.
Klinikken på Vollebekk har følgende åpningstider:
 • Mandag: 08:30 - 16:30
 • Tirsdag: stengt
 • Onsdag: 11:30 - 19:30
 • Torsdag: 11:30 - 19:30
 • Fredag: 08:30 - 16:30
 • Lørdag og søndag: stengt