Effektivt på kontoret

Noen legebehov kan løses enkelt, hjemme eller på kontoret for eksempel. Hjemmelegene besøker ofte kontorer, fordi det er effektivt og smidig for ansatte.

JobbAd5

I hjemmets trygge rammer

Med Hjemmelegene slipper man reisevei og venteværelse. Våre erfarne leger setter av god tid, og gir behandlingen du trenger, i trygge omgivelser. Hold fortet, legen er på vei!

Legen tar blodprøver hjemme

En fullverdig legetime

Legen har med seg en godt utstyrt legekoffert egnet for diagnostikk og behandling av de aller fleste sykdommer og tilstander. Undersøkelser, blodprøver, medisinsk utstyr og medisiner som blir gitt, er alltid inkludert i prisen. Det samme gjelder henvisning, sykemelding, resepter og attester.

Legen titter inn i munnen med lampe, på lite barn. Hjemmebesøk som foregår på kjøkkenet