Ett tverrfaglig team med et felles mål

Hjemmelegene består av et tverrfaglig kjerneteam med bred erfaring fra offentlig og privat helsevesen, samt næringsliv, i tillegg til i overkant av 20 leger. Sammen ønsker vi å gjeninnføre hjemmebesøket med ny og moderne teknologi.

Enklere for både pasient og lege

I hjemmets trygge rammer har pasient og lege svært gode forutsetninger for legekonsultasjon. Pasienten slipper venterom og reisevei, og legen forstår sykdomsbildet i pasientens eget nærmiljø og kan skreddersy behandlingen. Dette mener vi kommer begge parter til gode.

Pressekontakt

For pressehenvendelser, ta kontakt med lege og daglig leder Nicolai Skarsgård på nicolai@hjemmelegene.no. Vi snakkes!