Hjemmebesøk med lege

Hjemmelegene kan hjelpe deg med det samme som fastlegen og legevakten. Våre leger er svært erfarne og har med seg godt utstyrte legekofferter for å kunne utføre god diagnostikk og behandling. Hjemmelegene kan stort sett hjelpe deg med det du ellers besøker legen for, alt fra feber og infeksjoner til smerter og plager i kropp og bein. Vi kan blant annet ta test for koronavirus, sy sår, undersøke øyeskader, bandasjere, måle CRP (infeksjonstall), undersøke urin, påvise streptokokker, måle blodtrykk, lytte på hjerte og lunger og mye mer. Legene kan henvise til innleggelse på sykehus, til spesialist, billeddiagnostikk, samt utferdige sykemelding, resepter og legeattester på et hjemmebesøk. Vi understreker at ved akutt fare for liv og helse skal man alltid ringe 113. Har du spørsmål ang hva våre leger kan hjelpe deg med på en digital konsultasjon (chat), kan du lese mer her.
Selv om vi kan håndtere de aller fleste tilstander i hjemmet, er det noen pasienter som aldri skal vente på oss. Ved mistanke om akutt livstruende tilstander skal du alltid ringe 113 først. Eksempler på dette er brystsmerter, bevissthetsvekkelse, hjertestans, slag (plutselig oppstått skjevt ansiktsuttrykk, lammelser, uklar tale og/eller språkforstyrrelse), spedbarn under 3 måneder med feber over 38,5°C, akutt allergisk reaksjon, blodig oppkast, barn med astmaanfall (ved kjent astma), fremmedlegeme i luftveiene, krampeanfall, feberkramper, alvorlige skader og ulykker.
Våre leger kan ta følgende prøver når du bestiller et vanlig hjemmebesøk: CRP (enkel blodprøve i fingeren), streptokokk (halsbetennelse), blodsukker og urinprøve. I tillegg utfører vi flere andre viktige deler av en klinisk undersøkelse som å måle oksygen i blodet, lytte på hjerte og lunger, samt ta puls og blodtrykk. Vi kan også utføre andre prøver som sendes til laboratorium for analyse, slik som urindyrkning, neseswab (corona/mykoplasma) og avføringsprøver. Dersom det er behov for spesifikke/utvidede blodprøver som analyseres på laboratorium, kan legen rekvirere dette slik at du kan ta prøven på et av Fürst sine prøvetakingsstasjoner.
Ja, men det er litt avhengig av såret. Våre leger er godt erfarne og har utstyr for å kunne sy og stripse mindre sår, men dersom det er pulserende blødning eller større dype sår bør dere straks kontakte legevakten eller ringe 113.
Alle våre leger har godkjent norsk autorisasjon og full rekvisisjonsrett. Legen vil kunne skrive resepter på legemidler som anses nødvendige i behandlingen. Legen vil også kunne innvilge sykemelding, skrive legeerklæring, og henvise videre til sykehus dersom dette er nødvendig. Vennligst merk at det er opp til hver og en lege å vurdere det medisinske behovet for en resept. Våre leger vil kunne skrive resepter på alle slags legemidler, men er generelt restriktive med resepter på vanedannende medisiner (såkalte a- og b- preparater). Dersom ditt eneste ønske er å få resept på slike legemidler bør du heller oppsøke fastlegen din.
Ja, på et hjemmebesøk kan Hjemmelegene utstede gyldig sykemelding. Det kan derimot ikke skrives ut over legechat, med mindre du har hatt oss på besøk tidligere. Det er opp til legen, i samråd med deg, å vurdere behov for sykemelding. Merk at vi ikke kan tilbakedatere sykemeldinger under noen omstendigheter, og at legen normalt kun vil skrive sykemelding på 3-5 dager. Ved behov for lengre tids sykemelding bør du oppsøke fastlegen din.
Ja. Hjemmelegene vil kunne erstatte et besøk hos legevakt eller fastlege, og løse de aller fleste problemstillinger på stedet. Dersom vi ikke kan løse problemet der og da vil Hjemmelegene kunne innlegge på sykehus for videre utredning og behandling når dette er påkrevd, eller henvise til spesialistutredning eller billeddiagnostikk (MR, CT, røntgen, ultralyd) når det trengs.
Grunnet lovbestemte krav til personvern og informasjonssikkerhet skal det ikke sendes pasientopplysninger, ønske om resept, henvisninger, rekvisisjoner m.m. på mail eller annen skriftlig kundesupport. Mail og supporthenvendelser med slike forespørsler vil ikke bli besvart av samme grunn.
Ja, våre leger kan henvise til billeddiagnostisk utredning med CT, røntgen, MR eller ultralyd dersom legen finner indikasjon for det.

Pris og bestilling lege

Hjemmelegene har fast pris per konsultasjon på 1290,- kroner uansett reiseavstand, tidspunkt på døgnet og type problemstilling. Du får en svært erfaren og dyktig lege, som setter av god tid. Undersøkelser, medisinsk utstyr og medisiner som blir gitt, er inkludert i prisen. Det samme gjelder sykemelding, resept og attester dersom det er aktuelt.
Du bestiller en lege enkelt via vår hjemmeside ved å søke på postnummer og deretter velge time. Deretter vil du angi hvorfor du ønsker en lege, samt kontaktinformasjon, og gjennomføre betaling. Du vil få oppgitt fullt navn på legen når timen er bestilt, og legen vil kontakte deg på telefon i forkant av hjemmebesøket. Vennligst ha telefonen i nærheten og besvar gjerne anrop også fra ukjent eller anonymt nummer.
Hjemmelegene er til for alle og enhver, både liten og stor. Alle personer over 18 år med et gyldig betalingskort kan bestille en lege fra Hjemmelegene, og for pasienter under 18 år trengs en foresatt til å kunne bestille. Mange velger også å bestille en lege hjem til noen de er glad de - vi hjelper gjerne mor, far, bestemor og bestefar også.
Betaling skjer ved bestilling av time, og pengene blir belastet ditt betalingskort. Du betaler derfor ingenting direkte til legen. Slik kan du og legen konsentrere dere fullt og helt om konsultasjonen i stedet.
Ja. Du får tilsendt kvittering til din oppgitte e-postadresse. Du kan også logge inn på "Min side" for å få finne kvitteringer fra dine tidligere besøk.
Hvis du har mottatt en rabattkode legges denne til etter du har valgt time. Skriv inn rabattkode uten anførselstegn, og trykk på "legg til", så vil prisen oppdateres. Merk at betalingskort må legges til og bekreftes som gyldig uansett rabattens størrelse. Det er kun sluttprisen som vil bli belastet.
Du kan se fullt navn og bilde av legen etter du har gjennomført bestillingen. Du kan være helt trygg på at alle våre leger er nøye utvalgte, godt kvalifiserte og svært erfarne. Når vi rekrutterer leger ser vi etter høy medisinsk kompetanse, men også sterke sosiale evner som er viktig for å kunne tilby et godt og trygt hjemmebesøk. Vi ber deg derfor velge den timen som passer best. Ved at hver pasient velger den timen som passer best, kan vi sørge for at den legen som er nærmest tar besøket. Slik sparer vi både miljøet og legens tid.
Du kan avbestille din time inntil 24 timer før konsultasjonen ved å trykke på "Mer informasjon" og deretter "Avbestill" i bestillingsvinduet. Hvis du har forlatt din bestillingsside, kan du åpne denne igjen ved å trykke på lenken i bekreftelses-eposten som du har mottatt på epost. Du kan også logge inn på "Min side". Velger du å avbestille din time etter tidsfristen på 24 timer før konsultasjonen starter vil vi ikke kunne refundere ditt beløp.
I likhet med andre private legetjenester, mottar vi ikke offentlig refusjon. For å kunne tilby legebesøk har vi tilknyttet leger som er godt utstyrte, og som kommer akkurat dit du ønsker. Størstedelen av prisen du betaler går til å dekke legens lønn og utgifter i forbindelse med hjemmebesøket.
Vi har tidvis stor pågang, og håper derfor at du vil bestille den første ledige timen du får opp. Vi jobber fortløpende med å skaffe flere leger for å kunne utvide tilbudet. Dersom du ikke får opp timer kan det være at vi ikke har kommet til ditt område ennå, eller at vi bare akkurat har startet opp tilbudet i ditt nærområde. Vi ber deg følge nyhetsbrevet vårt og komme tilbake senere da vi kontinuerlig utvider områdene vi dekker.
Dessverre kan vi ikke godta frikort da private legetjenester ikke mottar refusjon fra det offentlige.
Hjemmelegene har en smart plattform, som bruker avansert teknologi for å koble pasienter med leger i nærheten. Hver lege tilbyr hjemmebesøk i sitt nærområde, og bestemmer selv når de er tilgjengelige. Vår legedekning bestemmes derfor av hvor mange leger vi har tilknyttet i de ulike områdene. Per januar 2019 er vi tilgjengelige i stor-Oslo og helt ned til Moss, Tønsberg og omegn og Tromsø. Dekningen vil variere noe mellom ulike områder og tidspunkter. Vi jobber hardt for å utvide vårt tilbud slik at også du kan få et hjemmebesøk fra Hjemmelegene når du trenger det.

Oppfølging etter legebesøket

Ja, det kan du. Etter at det første besøket er utført vil du få en e-post med en hilsen fra legen som var hos deg. I denne e-posten finner du en link du kan trykke på for å få opp timene som den samme legen har lagt ut. Bestiller du en av disse timene vil du få akkurat den samme legen på besøk igjen.
I utgangspunktet ikke. Når det er behov ønsker vi som regel å sende en epikrise fra besøket til fastlegen din, men vi gjør det kun når vi har et eksplisitt samtykke fra pasienten. Samtykker ikke pasienten, forblir all informasjon mellom pasienten og legen. Hjemmelegene ønsker et godt og nært samarbeid med øvrige aktører i helsevesenet rundt hver og en pasient. Derfor er det er viktig at fastlegen din involveres i problemstillinger som bør følges over tid, og våre leger kan be deg følge opp noe i etterkant maed fastlegen din. Du kan nekte legen som besøker deg å dele journalopplysninger med fastlegen din. Hjemmelegene fraråder allikevel dette da fastlegen spiller en svært viktig rolle i oppfølging av deg over tid, som krever god kjennskap til hele din helsesituasjon.
Ved spørsmål om sykemelding, tilsending av journal til deg eller fastlege, problemer med resept eller spørsmål til utskrevede medisiner kan du kontakte oss på support eller telefon. Da kan vi hjelpe dere til å komme i kontakt med legen for raskest mulig avklaring. Vær klar over at det kan ta noe tid i helg eller på helligdager. Du kan også sende en beskjed til legen inntil 72 timer etter hjemmebesøket via "min side".
Vi er svært opptatt av å følge opp våre pasienter. Dersom legen var hos deg for mindre enn to dager siden vil du derfor kunne komme i direkte kontakt med legen. Ta kontakt med oss på support eller telefon så får vi legen til å ringe deg. I noen tilfeller vil ikke legen kunne hjelpe deg over telefon, og det vil da være nødvendig med en ny konsultasjon. Dette er en vurdering som legen må gjøre. Sykdom og tilstander endrer seg over tid, og derfor er det medisinsk nødvendig at legen gjør et nytt besøk for forespørsler som kommer inn mer enn to dager etter et besøk. I disse tilfeller må du derfor bestille en ny konsultasjon. Husk at du kan bestille oppfølging med samme lege ved å bruk lenke tilsendt på epost, logge inn på "min side" eller ta kontakt med Hjemmelegene for å få hjelp til dette.
Legene og helsepersonellet i Hjemmelegene har dessverre ikke mulighet til å svare på henvendelser direkte fra pasienter på SMS og telefon. Bruk vennligst vår hjemmeside for å komme i kontakt med oss, via support eller telefon. Husk at du også kan sende en beskjed til legen/helsepersonellet inntil 72 timer etter hjemmebesøket via "min side". Har du spørsmål utover dette, vennligst kontakt vår support. Vi understreker at ved akutt fare for liv og helse skal man alltid ringe 113 og ikke vente på oss.
Legene våre har med noen av de aller vanligste medisinene som brukes, og hvis det er aktuelt kan legen starte behandlingen på stedet. Hvis legen skriver ut resept vil du kunne bruke denne hos alle norske apoteker. Hjemmelegene arbeider for øvrig med løsninger for hjemlevering av medisin etter konsultasjon.
Da går du inn på NAV.no og trykker på siden «Ditt sykefravær». Du finner mer informasjon på denne siden. NAV er ellers alltids behjelpelige hvis du har noen spørsmål, og vi anbefaler du ringer dem og hører om de har mottatt sykemeldingen din. Hvis du fortsatt har problemer med å finne sykemeldingen din, er du velkommen til å kontakte oss på chat eller telefon.
Hjemmelegene setter ditt personvern svært høyt. Grunnet lovbestemte krav til personvern og informasjonssikkerhet lagrer vi ikke din informasjon etter pasientbesøk. Pasienter bes derfor heller ikke oppgi sensitiv informasjon ved henvendelse til Hjemmelegene. Opplysninger som du deler med legen vil være bundet av streng taushetsplikt, og kun journalføres i et separat elektronisk journalsystem som oppfyller alle krav til datasikkerhet og personvern. Med Hjemmelegene kan du føle deg helt trygg på at ditt personvern ivaretas til enhver tid.

Bestilling på vegne av andre og flere pasienter

Ja. Oppgi ved bestillingen at konsultasjonen ikke gjelder for deg selv, og hvem som skal behandels. Husk å angi kontaktinformasjon til pasienten og hans/hennes gateadresse så legen kan finne frem.
Du kan velge ved bestilling om du ønsker en time for 1 eller 2 personer i samme husstand. Da vil dere få en lege hjem til husstanden, som ser på to pasienter ved samme besøket. Dette medfører et pristillegg for pasient nr 2 på 900kr.
Ja, adressen du angir ved bestilling bestemmer hvor legen vil møte opp. Vi anbefaler at du benytter din boligadresse, men hvis du ønsker å treffe legen på jobben, hotellet, eller et annet sted er det selvsagt helt i orden. Det er lurt å sjekke at det finnes et egnet sted som gir godt lys og ro for en god konsultasjon.

Hjemmebesøk med sykepleier

Våre sykepleiere kan hjelpe deg med en rekke ulike behov og plager. De kan blant annet ta blodprøver, hjelpe med sårskift, fjerne sting, skylle ører og ta forskjellige målinger og infeksjons-prøver. Etter et legebesøk kan legen også be sykepleieren om å gjøre et oppfølgings-besøk, for å sikre at du har effekt av igangsatt behandling. For prøvetaking (eks blodprøve) må du ha kontakt med lege i forkant. Ta kontakt med kundesupport hvis du er i tvil om du trenger lege eller sykepleier, vi hjelper deg gjerne!
Hvis du har flere uspesifikke symptomer som ikke har en opplagt sammenheng, vil det beste for deg være å bestille en legetime. Det gjelder også hvis du har høy feber eller dårlig allmenntilstand. Sykepleiere kan ikke skrive ut medisin. I bestemte situasjoner kan sykepleier sørge for at nødvendig behandling blir oppstartet, gjennom samarbeid med en av legene våre. Ta kontakt med kundesupport hvis du er i tvil om du trenger lege eller sykepleier, vi hjelper deg gjerne!
Du bestiller en sykepleier enkelt via vår hjemmeside ved å søke på postnummer og deretter velge time. Deretter vil du angi hvorfor du ønsker en sykepleier, samt kontaktinformasjon, og gjennomføre betaling. Du vil få oppgitt fullt navn på sykepleieren når timen er bestilt, og sykepleieren vil kontakte deg på telefon i forkant av hjemmebesøket. Vennligst ha telefonen i nærheten og besvar gjerne anrop også fra ukjent eller anonymt nummer.
Ja, det kan du. Etter at det første besøket er utført vil du få en e-post med en hilsen fra sykepleieren som var hos deg. I denne e-posten finner du en link du kan trykke på for å få opp timene som den samme sykepleieren har lagt ut. Bestiller du en av disse timene vil du få akkurat den samme sykepleieren på besøk igjen.
Sykepleierne hos Hjemmelegene har ca 25 minutter til konsultasjonen på et hjemmebesøk. Tiden vil normalt kun rekke til én problemstilling, så pasienten får et godt svar på dette. Dersom du har flere problemstillinger, kan det være sykepleieren må begrense konsultasjonen, eller be deg bestille en ny time. Sykepleieren har som regel andre pasienter, og må derfor reise videre etter 25 minutter for å rekke sin neste pasient.

Pris og bestilling sykepleier

Hjemmelegene har fast pris per konsultasjon med sykepleier på 790 ,- uansett reiseavstand og tidspunkt på døgnet. Du får en svært erfaren og dyktig sykepleier, som setter av god tid. Undersøkelser, medisinsk utstyr er inkludert i prisen.
Ja. Du får tilsendt kvittering til din oppgitte e-postadresse. Du kan også logge inn på "Min side" for å få finne kvitteringer fra dine tidligere besøk.
Du kan avbestille din time inntil 24 timer før konsultasjonen ved å trykke på "Mer informasjon" og deretter "Avbestill" i bestillingsvinduet. Hvis du har forlatt din bestillingsside, kan du åpne denne igjen ved å trykke på lenken i bekreftelses-eposten som du har mottatt på epost. Du kan også logge inn på "Min side". Velger du å avbestille din time etter tidsfristen på 24 timer før konsultasjonen starter vil vi ikke kunne refundere ditt beløp.
Dessverre kan vi ikke godta frikort da private legetjenester ikke mottar refusjon fra det offentlige.

Oppfølging etter besøket med sykepleier

Ja, det kan du. Etter at det første besøket er utført vil du få en e-post med en hilsen fra sykepleieren som var hos deg. I denne e-posten finner du en link du kan trykke på for å få opp timene som den samme sykepleieren har lagt ut. Bestiller du en av disse timene vil du få akkurat den samme sykepleieren på besøk igjen.

Hjemmebesøk med fysioterapeut

Fysioterapeuten din vil kunne hjelpe deg med en lang rekke ulike problemstillinger som for eksempel
 • Behandling av smerter i muskel og ledd
 • Behandling av senebetennelser
 • Styrke og balansetrening
 • Øke din fysiske kapasitet
 • Opptrening etter skader
 • Opptrening pga slitasje i ledd
 • Lungefysioterapi
 • Opptrening etter Covid-19
 • Opptrening etter kreft
 • Nevrologisk rehabilitering
 • Ortopedisk rehabilitering
 • Trening og forebygging i forbindelse med svangerskap
 • Behandling av krystallsyke
 • Nålebehandling (tørrnåler)
 • Opptrening av nevrologiske skader og sykdommer (hjerneslag, multippel sklerose, parkinson, cerebral parese, polynevropati osv.), hofte- og kneprotese, samt skulderoperasjon
 • Ergonomisk tilrettelegging på kontor/hjemmekontor
 • Frisklivsmestring
Alle fysioterapeutene har minst tre års erfaring, og er godt vant med problemstillinger knyttet til hele kroppen:
 •  nakke og skulder
 • rygg og bekken
 • hofte og knær
 • albue
 • hender og føtter
 • svimmelhet (krystallsyke)
 • nevrologiske lidelser (prolaps, isjas)
 • hodepine
Fysioterapeutene kan hjelpe med mye hjemme, men per dags dato tilbyr vi ikke UL- undersøkelse, trykkbølgebehandling, strømbehandling, såletilpassing, kompleks smerteproblemattikk (psykomotorisk fysioterapi) og lymfedrenasje.
Ja, vi tar alltid med behandlingsbenk, i tillegg til annet nødvendig utstyr for å hjelpe den enkelte pasient.
Vi har et strengt hygieneregime for å minimere risiko for smitte både for pasient og vårt helsepersonell. Vi vasker, spriter og bruker alltid munnbind på alle besøk.
Ved mistanke om akutt eller alvorlig sykdom skal du alltid oppsøke lege først. Ved behov eller ønske fra pasienten vil fysioterapeuten sørge for at blir din lege blir orientert og oppdatert. Fysioterapeutene konfererer også ut fra behov med legene i Hjemmelegene slik at du får den hjelpen du trenger.
Du planlegger behanldingsforløp og avtaler neste time i samråd med din fysioterapeut. Du bestiller og betaler for timene via hjemmelegene.no. Du har alltid mulighet til å bestille ny time med samme behandler igjen, og du har full oversikt på din side.
Fysioterapeuten kommer hjem til deg, eller til annen ønsket lokasjon som for eksempel din arbeidsplass. Det er viktig at du har et egnet sted med plass og uten innsyn for en god konsultasjon.
Fysioterapeuten setter av ca 30 minutter til hver konsultasjon. Den første konsultasjonen vil oftest ta litt lenger tid. Dersom du har ønske om en lenger konsultasjon kan du gjerne bestille to timer etter hverandre eller ta kontakt med oss i forkant.
Nei. Du trenger ikke henvisning fra lege for å få hjelp av fysioterapeutene våre.
Hjemmelegene er en privat helsetjeneste, og i likhet med andre private aktører mottar vi derfor ikke offentlig støtte. Derfor går det heller ikke på frikort. Vi har ingen venteliste, og hos oss du kan få time innen kort tid uten henvisning.

Pris og bestilling fysioterapeut

Hjemmelegene har fast pris per konsultasjon med fysioterapeut på 790 ,- uansett reiseavstand, og tidspunkt på døgnet. Du får en svært erfaren og dyktig fysioterapeut, som setter av god tid. Fysioterapeutene tar med nødvendig utstyr.
Ja. Du får tilsendt kvittering til din oppgitte e-postadresse. Du kan også logge inn på "Min side" for å få finne kvitteringer fra dine tidligere besøk.
Du kan avbestille din time inntil 24 timer før konsultasjonen ved å trykke på "Mer informasjon" og deretter "Avbestill" i bestillingsvinduet. Hvis du har forlatt din bestillingsside, kan du åpne denne igjen ved å trykke på lenken i bekreftelses-eposten som du har mottatt på epost. Du kan også logge inn på "Min side". Velger du å avbestille din time etter tidsfristen på 24 timer før konsultasjonen starter vil vi ikke kunne refundere ditt beløp.
Dessverre kan vi ikke godta frikort da private legetjenester ikke mottar refusjon fra det offentlige.

Oppfølging etter besøket med fysioterapeut

Ja, det kan du. Etter det første besøket er utført vil du få en e-post med en hilsen fra fysioterapeuten som var hos deg. I denne e-posten finner du en link du kan trykke på for å få opp timene som den samme fysioterapeuten har lagt ut. Bestiller du en av disse timene vil du få akkurat den samme fysioterapeuten på besøk igjen.

Om Hjemmelegene

Hjemmelegene består av et tverrfaglig kjerneteam med bred erfaring fra offentlig og privat helsevesen, samt næringsliv. Teamet består av 4 erfarne leger og 4 andre som er ingeniører, teknologer, designere og økonomer, herunder medgründere av selskaper som Kolonial.no og Nabobil. Vår målsetning er å bruke ny teknologi til å gjeninnføre hjemmebesøket. Ved å koble pasienter med leger i nærheten, tror vi det blir enklere og bedre å være både lege og pasient.   Med på laget har vi også i overkant av 20 leger som tilbyr hjemmebesøk i stor-Oslo, Asker, Bærum, Drammen Tønsberg og omegn, Ski, Lillestrøm, Stavanger og omegn og sykepleiere i Bergen, Fana, Laksevåg, Åsane, Fyllingsdalen, og Arna. Våre leger og helsepersonell er svært nøye utvalgt blant mange søkere, og deler vår ambisjon om å gjeninnføre hjemmebesøket. Vi får fantastiske tilbakemeldinger på våre leger og helsepersonell hver eneste dag. Det er vi svært stolte av.
Noen er fast ansatt, andre er engasjert på lignende måte som mange av legene på legevakten. De sistnevnte tilbyr hjemmebesøk gjennom Hjemmelegene.no og får betalt per hjemmebesøk de utfører. Alle Hjemmeleger er svært erfarne og er de samme legene du treffer på fastlegekontorer, sykehus og legevakt. Blant våre leger har vi allmennleger, barneleger, kirurger, kreftleger og indremedisinere, og alle sammen har bred erfaring innen allmennmedisin og legevaktsarbeid.
Nei. Våre leger er svært nøye utvalgt, ut fra høye krav til medisinsk kompetanse og erfaring. Våre leger jobber til daglig på fastlegekontor, sykehus, og legevakt, som allmennleger, kirurger, kreftleger eller indremedisinere til daglig. Dette er svært dyktige leger, som er godt vante med å håndtere alle slags små og store problemstillinger, hos barn, voksne og eldre. Å være Hjemmelege er noe vi setter høyt. Dette er de aller flinkeste legene, som har passert vårt smale nåløye i konkurranse med et tre-sifret antall søkere. En Hjemmelege er en svært dyktig lege. Det setter vi vår ære i å sørge for, og derfor kan du som pasient føle deg helt trygg i møtet med oss.
Alle Hjemmelegene er svært dyktige leger med minimum tre års arbeidserfaring, og som er trygge med å håndtere alle slags tilstander innen allmennmedisin. Fordi Hjemmelegene opplever stor søkerpågang fra leger, kan vi velge ut kun de aller dyktigste legene. Vi stiller svært høye krav til medisinsk kompetanse og erfaring, men legger også stor vekt på personlig egnethet, sosiale evner og kommunikasjonsferdigheter. Alle Hjemmelegene sjekkes nøye for autorisasjon i helsepersonellregisteret, screenes med CV og minimum to oppgitte referanser, samt intervjues over telefon og ansikt til ansikt før oppstart. Hver Hjemmelege følges deretter opp løpende gjennom individualiserte tilbakemeldinger fra hver kunde. Dette gjør at vi kan sikre at alle våre leger holder vår høye standard. Vi håper du vil gi oss en tilbakemelding etter ditt besøk, slik at vi til enhver tid kan sørge for å utvikle oss selv og våre leger. En Hjemmelege er en dyktig lege.
Hjemmebesøk var tidligere en hjørnesten i legeyrket. Innen hjemmets trygge rammer har legen og pasienten svært gode forutsetninger for legekonsultasjon. Som pasient kan du slippe venterom og reisevei, men allikevel få en fullverdig medisinsk vurdering med fysiske undersøkelser og blodprøver på stedet. Ved å besøke pasienten hjemme vil legen kunne få et svært godt bilde av hele pasienten, i sitt nærmiljø. Slik kan legen forstå sykdomsbildet bedre, og skreddersy behandlingen ut fra pasientens omstendigheter. Vi mener dette gir enklere, nærere og bedre møter mellom lege og pasient.